i Holmestrand kirke

Geistlig tilhørighet
Før 1866: Botne prestegjeld, Holmestrand sogn
Fra 1866: eget prestegjeld