på Rønset, Hyllestad

Matrikkel
1950: gnr. 71, Rønseter

Skrivemåter
Rønset (godkjent av kartverket 1986)