på Nørdre, Foss, Hol i Hallingdal

Matrikkel
Mnr. 177, lnr. 49 A
1950: gnr. 55, Foss, bnr. 7, Foss nordre. Skyld: 3 mark 48 øre

Skrivemåter
Nørdre Foss (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Nordre Foss (godkjent av kartverket 1979)
Foss, nordre (godkjent av kartverket 1979)