i Innigard, Otterdal, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Otredal, bnr. 4, Otredal. Skyld: 2 mark 83 øre
Senere gnr. 177, bnr. 4