på Nedre Raknes, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 59, Raknes nedre
Fra 2020: gnr. 459

Skrivemåter
Raknes (vedtatt av kartverket 16.6.1992)