på Store-Standal, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Standal indre
Fra 1964: gnr. 170

Skrivemåter
Store-Standal (vedtatt av kartverket 6.1.1995)
Store Standal (avslått av kartverket 6.1.1995)
Standal, store (avslått av kartverket 6.1.1995)
Indre Standal (godkjent av kartverket 1990, anbefalt form)
Standal indre (godkjent av kartverket 1990)