i Årsbogen, Gaustad, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Bruk under gnr. 121
Fra 1964: under gnr. 131