på Indre Svor, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 42, Svor indre
Senere gnr. 209

Skrivemåter
Indre Svor (godkjent av kartverket 17.6.1985, anbefalt form)
Svor, indre (godkjent av kartverket 1971)

Det fins en «Bruremarsj frå Indre Svor»