på bnr. 1, Reitane, Herøy på Sunnmøre

Matrikkel
1950: gnr. 28, Reite, bnr. 1, Reite. Skyld: 2 mark 40 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=435&gnr=28