på Stokke, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune (gnr. 159)

Matrikkel
1950: gnr. 49, Stokke