på bnr. 9, Ytrehorne, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Ytrehorn, bnr. 9, Ytrehorn. Skyld: 3 mark 90 øre
Senere gnr. 178, bnr. 9