på Sæbø, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune