på Nedre Julneset, Mordal, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Mordal, bnr. 4, Julnesset
Fra 1964: gnr. 133, bnr. 4