på Vollen, Hilde, Innvik

Trolig umatrikulert plass

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stryn kommune (under gnr. 122)