på Hen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1902: Hen kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1724: mnr. 303, Heen
1840: mnr. 15, Heen
1890: gnr. 43, Hen. «Alm. skr. Heen; udtales Hænn»
1950: gnr. 43, Hen