på Øvre, Søndrol, Hol i Hallingdal

Matrikkel
1950: gnr. 11, Søndrol, bnr. 1, Søndrol øvre. Skyld: 2 mark 69 øre

Skrivemåter
Øvre Søndrol (godkjent av kartverket, anbefalt form)
Søndrol, øvre (godkjent av kartverket)
Øvre Sindrol (godkjent av kartverket 1978)

Også kalt Søre Søndrol