i Rasmusgarden, Store-Standal, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Standal indre, bnr. 6, Standal indre. Skyld: 2 mark 68 øre
Fra 1964: gnr. 170, bnr. 6

Bruket fikk navn etter Rasmus Persson (s.d.)