på Myraplassen, Mordal, Aukra

Tidligere kalt Mordalsmyra

Nedlagt husmannsplass under gnr. 24, bnr. 1