i Olagarden, Stokke, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune (gnr. 159, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 49, Stokke, bnr. 2, Stokke. Skyld: 2 mark 37 øre