på Moa, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Mnr. 313
1840: mnr. 25, Moen
1890: gnr. 53, Moen

Skrivemåter
Moa (vedtatt av kartverket 12.7.1995)
Moen (avslått av kartverket 12.7.1995)