Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Mordal, bnr. 1, Mordal. Skyld: 5 mark 37 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=442&gnr=24
Fra 1964: gnr. 133, bnr. 1