på Steinen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Steinen

Skrivemåter
Steinen (vedtatt av kartverket 28.5.1996)
Stein (avslått av kartverket 28.5.1996)