på Lunheim, Hen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Hen, bnr. 35, Lundheim. Skyld: 4 øre