på Øvre Tokle, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1838: mnr. 11
Fra 1890: gnr. 39