på bnr. 1, Rønset, Hyllestad

Matrikkel
1950: gnr. 71, Rønseter, bnr. 1, Rønseter