i Hedmark

Sivil tilhørighet
Hedmark fylke
Fra 1.1.2020: Innlandet fylke

Også fogderi