på Gåsnes, Liavåg, Hareid

Sivil tilhørighet
Før 1917: Ulstein kommune

Geistlig tilhørighet
1890: Ulstein prestegjeld, Hareid sogn

Matrikkel
Gnr. 70, bnr. 6 og 8

Skrivemåter
Gåsnes (godkjent av kartverket 30.6.1991, anbefalt form)
Gåsneset (godkjent av kartverket 1972)