på Myrholen, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune (gnr. 160)

Matrikkel
1950: gnr. 50, Myrhol

Skrivemåter
Myrholen (vedtatt av kartverket 6.1.1995)
Myrhol (avslått av kartverket 6.1.1995)