i Tomasgarden, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1723: mnr. 35, Rødemeel. Skyld: 2 lauper
1841: gnr. 36, Thomasgaard (Raudemæl). Skyld: 7 daler 2 ort 5 skilling
1890: gnr. 36, Tomasgaarden. «Tomasgaarden kaldtes før Raudemæl.» http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042403015#457
1950: gnr. 36, Tomasgård
Senere gnr. 203

Skrivemåter
Tomasgarden (vedtatt av kartverket 5.6.2000)
Tomasgard (avslått av kartverket 5.6.2000)

Gården het opprinnelig Raudemel
Også kalt Tomasgarden fra omkring 1600

Kartotekkort for Tomasgarden (Hornindal) i Stedsnavnarkivet