på Holla, Hemne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 100, Hollen