i Haram

Sivil tilhørighet
1838–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune