på Nedre Kyllan, Hegra

Sivil tilhørighet
Før 1874: Øvre Stjørdal kommune
Fra 1962: Stjørdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Kyllan nedre
Fra 1962: gnr. 233