på Hustad kyrkjegard i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.7.1918: Hustad kommune
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (s.d.)
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Bud prestegjeld, Hustad sogn