på Stranda, Ytre Breivika, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass (eller plasser) under senere gnr. 37