i Grøndalen, Hemsedal

Sivil tilhørighet
Før 1897: Gol kommune

Geistlig tilhørighet
Nes prestegjeld, Hemsedal sogn
Fra resolusjon av 17.12.1836: Gol prestegjeld, Hemsedal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 86, Grøndalen