i Åkvika, Halsa

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Aakviken
Fra 2020: gnr. 213

Skrivemåter
Åkvika (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Åkvik (godkjent av kartverket 1970)
Aakvik (historisk form)