på Nymo, Prestgard, Heidal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Sel kommune

Gnr. 182, bnr. 12