i Mosmyra, Mordal, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 133, bnr. 2

Også kalt Mordalsmyr