i Hamre kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Osterøy kommune