på Flem, Haram

Sivil tilhørighet
Før 2020, etter 2023: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Flem
Fra 2020: gnr. 309