i Halsa

Sivil tilhørighet
Før 2020: Halsa kommune
Fra 1.1.2020: Heim kommune