på bnr. 6, Indre Breivika, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Breivik indre, bnr. 6, Breivik indre. Skyld: 7 mark 57 øre