på Berhalsen, Hemne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1765: Hitra prestegjeld, Vinje sogn
Fra reskript av 5.12.1765: Hemne prestegjeld, Vinje sogn

Matrikkel
Gnr. 136