på Rabben, Hen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 43, Hen, bnr. 7, Rabben. Skyld: 40 øre