på Korsneset, Hareid, Hareid

Sivil tilhørighet
Før 1917: Ulstein kommune

Geistlig tilhørighet
1890: Ulstein prestegjeld, Hareid sogn

Matrikkel
Gnr. 41, bnr. 3