på Bjølstadeie, Bjølstad, Heidal

Under gnr. 181, Bjølstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Sel kommune