på Alvestad, Haram

Sivil tilhørighet
Før 2020, etter 2023: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Alvestad. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=432&gnr=27
Fra 2020: gnr. 327