på Mordal, Aukra

Sivil tilhørighet
1924–63: Nord-Aukra kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Mordal
Fra 1964: gnr. 133