i Matberget, Aukra

Matrikkel
1950: gnr. 17, Matberg, bnr. 1, Berget (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 94 øre