i Bakken, Hen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1840: mnr. 15, Heen (Hein), lnr. 29 B, Heensbakken. Gammel skyld: 9 merker. Ny skyld: 1 ort. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093643
1890: gnr. 43, Hen, bnr. 2, Bakken. Gammel skyld: 1 ort. Ny skyld: 93 øre. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=46