i Hansgarden, Årsund, Haram

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 29, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 329, bnr. 1