i Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1902: egen kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Grytten prestegjeld, Hen (også kalt Isfjorden) sogn