i Gjerdet, Hatlen, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 44, Hatlen, bnr. 1, Hatlegjerdet. Skyld: 1 mark 52 øre (overstrøket og endret)