i Hemne

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Geistlig tilhørighet
Hitra prestegjeld, Hemne sogn
Eget prestegjeld ved reskript av 5.12.1765