i Haram kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune