i Haram

Sivil tilhørighet
Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune