på Søre Klauset, Litle Klauset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 47, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 447, bnr. 1