på Haramsøya, Haram

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Øy